Αρχική Η Εταιρεία Το πρόβλημα Η λύση Μεθοδολογία Testimonials Jobs Επικοινωνία

Βασισμένη στα μαθηματικά εργαλεία της ενότητας "Econometrics", η Inventive είναι σε θέση να αναλύσει στατιστικά την ιστορική πορεία των πωλήσεων μιας εταιρείας και να εκτιμήσει ταυτοχρόνως ένα μεγάλο αριθμό από τους, ούτως ή άλλως, αδιαχώριστους παράγοντες που επηρέασαν τις πωλήσεις.

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε πως πρωταρχική μέριμνα σε όλα τα είδη των στατιστικών αναλύσεων είναι η χρήση των σωστών και όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων.

Στην Inventive υπάρχουν προγραμματισμένες όλες εκείνες οι διαδικασίες όπου, πριν να ξεκινήσει μια ανάλυση, γίνεται αξιολόγηση (με μαθηματικές και εμπειρικές μεθόδους) τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των δεδομένων, ώστε να είναι ενήμερος ο πελάτης για τις δυνατότητες της στατιστικής ανάλυσης στο πρόβλημά του. Όσον αφορά την ορθότητα των δεδομένων που μας προμηθεύει ο πελάτης, δεν μπορούμε να τη δεχόμαστε αξιωματικά, παρά του ότι δεν είναι λίγες φορές που η εμπειρία μας, μας έχει βοηθήσει στο να ανακαλύψουμε σφάλματα και σε συνεργασία με τον πελάτη να τα διορθώσουμε!

Οι βασικοί άξονες της ανάλυσής μας είναι οι εξής (θεωρώντας πως τα αντίστοιχα δεδομένα είναι διαθέσιμα):

1. Media Mix
2. Promotions
3. Competition
4. Brand Equity and Market Trends
5. Innovations
6. Pricing
7. Data Mining
Για μια αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας στο χώρο σας, παρακαλούμε στείλτε μας το ονοματεπωνυμό σας, τηλέφωνο επκοινωνίας και το όνομα της εταιρείας σας στο info@inventive.gr και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας
Copyright 2004-2019. Inventive is a Registered Trademark ®