Αρχική Η Εταιρεία Το πρόβλημα Η λύση Μεθοδολογία Testimonials Jobs Επικοινωνία

Η οικονομετρική ανάλυση των πωλήσεων μιας εταιρείας στη σύγχρονη εποχή, που η πολυπλοκότητα της αγοράς και των δυναμικών της αυξάνονται καθημερινά με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί δεξιοτεχνία και υψηλή κατάρτιση.

Έστω και αν ο καλύτερος Brand Manager είναι σε θέση να συνυπολογίσει ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν τις πωλήσεις, είναι ανθρωπίνως ανέφικτο να λάβει υπόψη του όλους τους δυνατούς συνδυασμούς αλληλεπίδρασης των παραγόντων αυτών. Χωρίς τη χρήση των οικονομετρικών μοντέλων είναι επίσης αδύνατον να γίνει ακριβής ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης των παραγόντων αυτών στις πωλήσεις.

Η Inventive χρησιμοποιεί σύγχρονα και επιστημονικά τεκμηριωμένα οικονομετρικά εργαλεία, τα οποία με τη βοήθεια της υπολογιστικής ισχύος που μας παρέχει η τεχνολογία, βοηθούν στην ακριβή εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία των πωλήσεων.

Όσες και να είναι οι διαστάσεις του προβλήματος που μπορεί να αναλύσει ο "ειδήμονας" στον τομέα του, η χρήση στατιστικών μοντέλων της μοντέρνας μαθηματικής θεωρίας έχει το πλεονέκτημα να αναλύει το ίδιο πρόβλημα σε πολλαπλάσιο αριθμό διαστάσεων.

Ανάλογα με το πρόβλημα, η ομάδα μας επιλέγει και το κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο που θα «επικαλεστεί» για την επίλυσή του, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ποσοτικά ακριβή και ποιοτικά αξιοποιήσιμα.

Με τη χρήση δικού μας (tailor-made) λογισμικού, δημιουργούμε πολυμεταβλητά μοντέλα τα οποία προσομοιώνουν την πολυδιάστατη υπόσταση των παραγόντων που καθοδηγούν τη δυναμική της αγοράς. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεθόδους:

1. VEC (Vector Error Correction),

2. VARDL (Vector Autoregressive Distributed Lag),

3. VARIMAX (Vector Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables),

4. BCM (Binary Choice Models),

5. ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity),

6. BAYESIAN STATISTICS,

7. MANOVA (Multivariate Analysis of Variance)

8. CLUSTER ANALYSIS

9. PCA (Principal Components Analysis - Factor Analysis)

Για μια αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας στο χώρο σας, παρακαλούμε στείλτε μας το ονοματεπωνυμό σας, τηλέφωνο επκοινωνίας και το όνομα της εταιρείας σας στο info@inventive.gr και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας
Copyright 2004-2024. Inventive is a Registered Trademark ®