Αρχική Η Εταιρεία Το πρόβλημα Η λύση Μεθοδολογία Testimonials Jobs Επικοινωνία

Ο κατακλυσμός μηνυμάτων, αλλά και η επανάληψή τους στα διάφορα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, κτλ), πολλές φορές επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση [επένδυση]/[επιστροφή επένδυσης].

Ο μεγάλος αριθμός μηχανισμών προώθησης που χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως, περιπλέκουν το έργο του προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας καθενός από αυτούς ξεχωριστά. Κατ' επέκταση περιπλέκουν και τον προσδιορισμό του διαφυγόντος κέρδους που σχεδόν πάντα φέρουν μαζί τους οι προωθητικές ενέργειες.

Επιπλέον, όλο και συχνότερα καλούμαστε να προσδιορίσουμε τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις των ενεργειών marketing στο brand name σας.

Η εικόνα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών και λογικά γεννάται το ερώτημα του κατά πόσο αυτές οι ενέργειες σας επηρεάζουν.

Επιγραμματικά, λοιπόν, τα κύρια ερωτήματα που χρήζουν απάντησης είναι τα εξής:

Ποιο είναι το κέρδος ή ζημία για κάθε 1 € που επενδύω σε κάθε μέσο διαφήμισης/προώθησης; (Σύγκριση μέσων διαφήμισης και μηχανισμών προώθησης)

Εμφανίζονται φαινόμενα υπερεπένδυσης στη διαφήμιση;

Ποιοι είναι πραγματικά οι ανταγωνιστές μου;

Υπάρχει διαφυγόν κέρδος;

Ενισχύθηκε το Brand Name;

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά καλείται επιτακτικά η χρήση των πιο πρόσφατων θεωριών της Στατιστικής-Μαθηματικής επιστήμης.

Για μια αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας στο χώρο σας, παρακαλούμε στείλτε μας το ονοματεπωνυμό σας, τηλέφωνο επκοινωνίας και το όνομα της εταιρείας σας στο info@inventive.gr και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας
Copyright 2004-2019. Inventive is a Registered Trademark ®