Κατερίνα Ρίγγου,
Senior Brand Manager Dixan, Φεβ. 2006- HENKEL HELLAS SA.

« Μια μαθηματική ανάλυση της αγοράς που τα αποτελέσματά της αξιολογούνται απλά σε δύο ουσιαστικά σημεία:

1. Αξιόπιστα συμπεράσματα που στη συνέχεια διασταυρώσαμε ή επιβεβαιώσαμε μέρος αυτών και μέσω άλλων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς
2. Σωστή τοποθέτηση όχι μόνο στην εστία του προβλήματος, αλλά και σε συγκεκριμένες, εναλλακτικές προτάσεις για το μέλλον.

Κατά τη γνώμη μου, μια ανάλυση σε πολλά επίπεδα, που μπορεί να 'ξεκαθαρίσει' θολά σημεία, που κάνουν τη διαφορά στην αγορά μας. »
 
                      ΠροηγούμενηΕπόμενη