Παύλος Κατσιβέλης,
CEO PepsiCo-IVI (Pepsi Bottling Group)

"Θα ήθελα με την ευκαιρία της συνεργασίας μας με την Inventive, να επιδοκιμάσω το εξαιρετικά επαγγελματικό επίπεδο των υπηρεσιών της. Σε καιρούς όπου οι εταιρείες προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και χρησιμοποιούν ισοδύναμες τεχνολογίες, η μέθοδος των business analytics, είναι ένα από τα λίγα εργαλεία που μπορεί να τις διαφοροποιήσει.

Η Inventive χρησιμοποιεί πολυσύνθετη τεχνολογία συλλογής δεδομένων και οικονομετρικής ανάλυσης προσδίδοντας έτσι αξία μεγέθους στα προϊόντα ή στα χαρτοφυλάκια των προϊόντων των εταιρειών που αναλύει.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Σκοπεύουμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την Inventive αφού τα business analytics αποτελούν κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής μας και η Inventive είναι ο ειδικός σε αυτό το πεδίο".
 
                      Επόμενη