Πάνος Καραμπάτσος,
Marketing & PR Manager, LION Hellas S.A.

« Με την αξιοποίηση του οικονομετρικού μοντέλου της Inventive και με τη συνεχή συμπαράσταση των ανθρώπων της, κάναμε την ανάλυση των διαφημιστικών μας επενδύσεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις αρχικές μας επιλογές αλλά συγχρόνως μας υπέδειξαν εναλλακτικές λύσεις, χρήσιμες στην καλύτερη αξιοποίηση των διαφημιστικών μας πόρων.

Χρήσιμο, αποτελεσματικό, αποδοτικό, πρακτικό. Με αυτές τις τέσσερις λέξεις μπορούμε να περιγράψουμε το μοντέλο της Inventive. »
 
                      ΠροηγούμενηΕπόμενη