¶ννα Κυδωνάκη,
Marketing Director, VIVARTIA ABEE Κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών

« Η οικονομετρική ανάλυση της Inventive μας βοήθησε να αξιολογήσουμε με ποσοτικά στοιχεία την αποδοτικότητα της κάθε ενέργειας του marketing plan του Life σε above και below the line, τα λανσαρίσματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια καθώς και τον αντίκτυπο των επιμέρους ενεργειών των ανταγωνιστών μας στις πωλήσεις μας.

Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε υπεύθυνο μάρκας καθώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν σε στρατηγικές αποφάσεις σχεδιασμού του marketing plan μιας μάρκας (επένδυση σε above-below the line, είδος ενεργειών, ποσά επένδυσης και χρονική στιγμή).

Η ανάλυση είναι ιδιαίτερα πρακτική και κατανοητή αφού εστιάζει στα 5-10 σημεία που πρέπει να επικεντρωθεί κανείς χωρίς να κουράζει με υπερβολικές στατιστικές αναλύσεις. »
 
                     Προηγούμενη